Dnes je 08.12.2019. Stránka načítaná o 11:49.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2387)

P.č. Číslo   Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
1 Dohoda č. 19/2015/§54-VZ Obec Bukovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnutie finančného príspev 2429.10 15.04.2015 Zmluva   Kompletné informácie
2 OcÚ-B 117/2018 Obec Bukovec Mesto Myjava poskytnutie finančných prostri 100.00 22.05.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 Dodatok č. 3 Obec Bukovec RVC Senica, s.r.o. Dodatok č.3 k zmluve zo dňa 21 580 15.06.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 MSD_Bukovec_01 Obec Bukovec MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - 240 22.02.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
5 zo dňa 19.11.2018 Obec Bukovec Cirkevný zbor ECAV Bukovec kúpa nehnuteľností - pozemkov 2720.81 € 29.11.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
6 Obec Bukovec Galileo Corporation s.r.o. Zmluva o dielo -internetová pr 390.00 + DPH 28.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 zo dňa 20.7.2018 Obec Bukovec Prima banka Slovensko a.s. zmluva o vedení grantového účt 0 20.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
8 2012-03-28jv2 Obec Bukovec TOPSET Solutions s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve na zvere   25.02.2013 Zmluva   Kompletné informácie
9 15/073 Obec Bukovec ISA projekta, s.r.o. služby externého manažmentu pr 990 07.01.2016 Zmluva   Kompletné informácie
10 08/2015 Obec Bukovec Igor Kubica Zmluva o zabezpečení bezpečno 50.- € +DPH mesačne 12.01.2015 Zmluva   Kompletné informácie
11 1/2017 Obec Bukovec Andrej Mikulka Zmluva o vytvorení diela na ob 450 30.06.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
12 075TN140003 Obec Bukovec Pôdohospodárska platobná agentúra Cyklotrasa Bukovec 24729.54 10.08.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
13 RR/4/2016 Nadácia ZSE Obec Bukovec finančný príspevok na projekt: 700 21.09.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
14 zo dňa 8.10.2018 Obec Bukovec Bukovec pre deti OZ darovacia zmluva na finančný d 1500 05.11.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
15 Obec Bukovec Rejduga Milan Zmluva o dielo 3099.99 s DPH 18.02.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
16 Obec Bukovec Ing. Richard Tomík mandátna zmluva na zabezpečeni 960 03.03.2016 Zmluva   Kompletné informácie
17 2015/0129 Obec Bukovec Trenčiansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie 42 800.00 € 03.07.2015 Zmluva   Kompletné informácie
18 zo dňa 30.7.2018 Anna Halenárová Obec Bukovec predaj pozemku parc. č. 2504/4 13.50 € 30.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
19 Obec Bukovec RadioLAN zmluva o nájme priestorov pre 0 04.05.2016 Zmluva   Kompletné informácie
20 Obec Bukovec Galileo Corporation s.r.o. úprava práv a povinností pri s   06.06.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
Strana 1/120 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo